دانشکده علوم دامی  

گروه ژنتیک، اصلاح و فیزیولوژی دام و طیور


گروه ژنتیک، اصلاح و فیزیولوژی دام و طیور

سعيد حسني

سعید حسنی

(مدیر گروه)

استاد

اصلاح دام

http://hasani.profcms.gau.ac.ir

مجتبي آهني آذري

مجتبی آهنی آذری

دانشیار

اصلاح دام

http://ahaniazari.profcms.gau.ac.ir

فیروز صمدی

استاد

فیزیولوژی دام

http://samadi.profcms.gau.ac.ir

سید رضا  هاشمی

سید رضا هاشمی

استادیار

فیزیولوژی طیور

http://hashemi.profcms.gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 26 بهمن 1399 - 00:01