دانشکده علوم دامی  

گروه تغذیه دام و طیور


 

گروه تغذیه دام و طیور

تقي قورچي

تقی قورچی

(مدیر گروه)

استاد

تغذیه دام

http://ghoorchi.profcms.gau.ac.ir

محمود شمس شرق

محمود شمس شرق

دانشیار

تغذیه طیور

http://shams.profcms.gau.ac.ir

بهروز دستار

بهروز دستار

استاد

تغذیه طیور

http://dastar.profcms.gau.ac.ir

احمدرضا يزداني

احمدرضا یزدانی

دانشیار

تغذیه دام

http://yazdani.profcms.gau.ac.ir

عبدالحکیم  توغدری

عبدالحکیم توغدری

استادیار

​​​​​​​تغذیه دام

http://toghdory.profcms.gau.ac.ir

امید عشایری زاده

امید عشایری زاده

استادیار

​​​​​​​تغذیه طیور

http://ashayeri.profcms.gau.ac.ir

رضا میرشکار

رضا میرشکار

استادیار

​​​​​​​تغذیه طیور

http://mirshekar.profcms.gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 26 بهمن 1399 - 00:00