دانشکده علوم دامی  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ریاست دانشکده فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :


راه های ارتباطی دانشکده علوم دامی :

آدرس : گرگان-میدان بسیج-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده علوم دامی
کد پستی : ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹

تلفنهای تماس : 017 3244 0093
نمابر : 017 3244 0093

پست الکترونیکی : fas@gau.ac.ir

شبکه های ارتباطی :