دانشکده علوم دامی  

معاون آموزشی و پژوهشی


معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر مجتبی آهنی آذری (دانشیار)

دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام

ایمیل: mojtaba_9@yahoo.com  تاریخ آخرین بروزرسانی : 27 بهمن 1399 - 00:44