گروه ژنتیک و اصلاح و فیزیولوژی دام و طیور

این گروه با ۶ عضو هیئت علمی (۲ نفر عضو هیئت علمی با درجه استادی، ۳ نفر عضو هیئت علمی با درجه دانشیاری، ۱ نفر عضو هیئت علمی با درجه استادیاری) دارای ۲ گرایش فیزیولوژی دام و ژنتیک و اصلاح نژاد دام بوده و درحال حاضر دارای ۱۶ دانشجوی دکتری و ۶۴ دانشجوی کارشناسی ارشد می­باشد.