دکتر سعید حسنی

متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد دام
hasani@gau.ac.ir

saeedh_2000@yahoo.com

تلفن ۳۲۴۲۶۰۸۲-۰۱۷  داخلی ۳۸۸

 صفحه شخصی

 

مهارت ها

– تجزیه و تحلیل داده های ژنومی

– ارزیابی تیپ گاوهای شیری

– انتخاب اسپرم برای گله های گاو شیری

– کاربرد آمار در تحقیقات کشاورزی

– آشنایی با نرم افزارهای ژنتیکی GenSel  و WOMBAT

– آشنایی با نرم افزارهای آماری SASُ  و SPSS

 

 

زمینه های تحقیقاتی

– بهبود صحت ارزیابی های ژنومی

– طراحی برنامه های اصلاح نژادی

– تخمین پارامترها و روندهای ژنتیکی در جمعیت های دام وطیور

– همخونی و اثرات آن بر صفات اقتصادی دام وطیور

– ارتباط بین ژن های کاندید با صفات اقتصادی در دام و طیور

– ردیابی ژن های بزرگ اثر موثر بر صفات اقتصادی دام و طیور

 

 

سایر فعالیت ها

– انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله علمی-پژوهشی

– ترجمه ۴ کتاب در زمینه های مختلف علوم دامی

– راهنمایی ۲۵ دانشجوی کارشناسی ارشد

عضو هیات تحریریه دو مجله علمی-پژوهشی  فارسی و یک مجله انگلیسی