دکتر تقی قورچی

 

دکتر تقی قورچی

متخصص تغذیه نشخوارکنندگان

ghoorchi@gau.ac.ir

ghoorchit@yahoo.com

تلفن ۳۲۴۲۶۰۸۲-۰۱۷  داخلی ۲۳۳

 صفحه شخصی

مهارت ها

– فرمولاسیون و جیره نویسی برای نشخواركنندگان

– پرورش گاوشيري

– پرورش گوسفند وبز

– متخصص ميكروبيولوژي شكمبه

– دام و مرتع

 

 زمینه های تحقیقاتی

– تغذيه و پرورش نشخواركنندگان

 

سایر فعالیت ها

– نگارش دو كتاب تاليفي

– ترجمه دو كتاب

-۴۶ مقاله در مجلات فارسي معتبر

-۲۱ مقاله انگيسي

– حدود ۱۰۰ مقاله انگليسي

– استاد راهنماي۱۱ دانشجوي دكتري و ۸ مشاور دكتري

-استاد راهنماي ۳۷ دانشجو كارشناسي ارشد

– سه دوره مدير گروه

-مدير تحصيلات تكميلي به مدت ۵ سال

-عضو كميسيون جذب هيات علمي دانشگاه

– عضو هيات نظارت براي دانشگاههاي استان

-عضو كميسيون تخصصي كشاورزي

– عضو برنامه ريزي درسي علوم دامي كشور

– عضو هيات تحريه مجله پژوهش هاي نشخواركنندگان