دانشکده علوم دامی

دانشکده علوم دامی در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان گروه علوم دامي در مقطع كارشناسي با پذیرش ۲۵ دانشجو آغاز به کار کرد. اين دانشکده در سال ۱۳۷۹ اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و در سال ۱۳۸۳ اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتری تغذیه دام و طیور نمود. در حال حاضر اين دانشکده با بيش از ۱۸ نفر عضو (شامل اعضاي هيئت علمي و كارشناسان)، حدود ۴۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي شامل: کارشناسی علوم دامی، سه رشته کارشناسی ارشد: تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور و فیزیولوژی دام و طیور و سه رشته دکتری: تغذیه دام، تغذیه  طیور و فیزیولوژی دام و طیور دانشجو می پذيرد.