کارگاه آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی

به همت دانشکده علوم دامی و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو شیری در دانشکده علوم دامی برگزار می شود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان در این دوره، در صورت قبولی در آزمون انتهای دوره، مدرک فنی و حرفه ای دریافت خواهند نمود.