دانشکده علوم دامی

حوزه ریاست دانشکده علوم دامی 32440093-017

تلفکسمعاون 32426434-017

شماره های تلفنخانه پردیس 1-324408790-32426082-017

نام و نام خانوادگی

تخصص

داخلی و پست الکترونیک

ریاست دانشکده

بهروز دستار (استاد)

تغذیه طیور و مدل سازی


208-277

Dastar392@yahoo.com

dastar@gau.ac.ir

Dr_Dastar

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

مجتبی آهنی آذری (دانشیار)

ژنتیک و اصلاح دام

491-362

mojtaba_9@yahoo.com

Dr_Ahani

مدیر گروه تغذیه دام و طیور

تقی قورچی (استاد)

تغذیه نشخوارکنندگان

233

ghoorchit@yahoo.com

Dr_Ghoorchi

مدیر گروه فیزیولوژی و اصلاح دام و طیور

فیروز صمدی (دانشیار)

فیزیولوژی دام

363

samadi542@yahoo.com

Dr_Samadi

گروه تغذیه دام و طیور

نورمحمد تربتی نژاد (استاد)

تغذیه نشخوارکنندگان

276

n_torbatinejad@yahoo.com

Dr_torbatinejad

گروه تغذیه دام و طیور

تقی قورچی (استاد)

تغذیه نشخوارکنندگان

233

ghoorchit@yahoo.com

Dr_Ghoorchi

گروه تغذیه دام و طیور

بهروز دستار (استاد)

تغذیه طیور و مدل سازی

32440093

208-277

Dastar392@yahoo.com

dastar@gau.ac.ir

Dr_Dastar

گروه تغذیه دام و طیور

محمود شمس شرق (دانشیار)

نغذیه طیور

274

m_shams196@yahoo.com

Dr_shams

گروه تغذیه دام و طیور

امید عشایری زاده (استادیار)

تغذیه طیور

260

o_ashayeri@yahoo.com

Dr_Ashayeri

گروه تغذیه دام و طیور

عبدالحکیم توغدری (استادیار)

تغذیه نشخوارکنندگان

260

toghdory@yahoo.com

Dr_toghdary

گروه تغذیه دام و طیور

رضا میرشکار (استادیار)

تغذیه طیور و کیفیت گوشت

315

reza.mirshekar@gmail.com

mirshekar@gau.ac.ir

Dr_Mirshekar

گروه فیزیولوژی دام و طیور

یوسف جعفری آهنگری (استاد)

فیزیولوژی تولید مثل

265

yjahangari@yahoo.co.uk

Dr Jafari_1

گروه فیزیولوژی دام و طیور

فیروز صمدی (دانشیار)

فیزیولوژی دام

363

samadi542@yahoo.com

Dr_Samadi

گروه فیزیولوژی دام و طیور

سیدرضا هاشمی (استادیار)

فیزیولوژی طیور

366

hashemi711@yahoo.co.uk

Dr_Hashemi

گروه ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مجتبی آهنی آذری (دانشیار)

ژنتیک و اصلاح دام

491-362

mojtaba_9@yahoo.com

Dr_Ahani

گروه ژنتیک و اصلاح دام و طیور

سعید حسنی (استاد)

ژنتیک و اصلاح دام

388

saeedh_2000@yahoo.com

Dr Hassani_1

گروه مدیریت پرورش دام

احمدرضا یزدانی (دانشیار)

مدیریت پرورش دام

275

aryazdani2004@yahoo.com

Dr_Yazdani

کارشناس آزمایشگاه تغذیه دام

روح اله مستانی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

222

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دام

یحیی حسن پور

کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

370

مسئول دفتر ریاست

زمان ساورعلیا

208

32440093

دبیرخانه

علی اکبر جمال باشی

367

390 :تعداد دفعات بازید


اولویت های تحقیقاتی

ارتباط با ما

بازدید از سایت

در حال حاضر 2 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


ورود به سایت
جستجو


No Menu Defined

علوم دامی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو