برگزاری دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو در دانشکده علوم دامی

 

دانشکده علوم دامی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان دوره آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی گاو را برای دانشجویان علاقمند برگزار می نماید.