جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت اریکو

در راستای گسترش همکاری های فی مابین دانشگاه و صنعت، نشست مشترکی بین اعضای هیات علمی دانشکده علوم دامی و جناب آقای مهندس ساداتی، مدیر عامل شرکت اریکو، شرکت فعال در تولید قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولید کننده خوراک دام و طیور، در دفتر ریاست دانشکده علوم دامی برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس ساداتی ضمن معرفی فعالیت های شرکت اریکو، خواستار برگزاری دوره های مشترک آموزشی مورد نیاز بخش صنعت خوراک دام و طیور شد.