برگزاری دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو در دانشکده علوم دامی

دانشکده علوم دامی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان دوره آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی گاو را برای دانشجویان علاقمند برگزار می نماید.    

برگزاری دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو در دانشکده علوم دامی

کارگاه تلقیح مصنوعی بز

دانشکده علوم دامی قصد دارد اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ کارگاه سیدرگذاری و تلقیح مصنوعی بز را در محل سایت گوسفندداری دانشکده علوم دامی واقع در مزرعه شماره یک برگزار نماید.    

کارگاه تلقیح مصنوعی بز