جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت اریکو

در راستای گسترش همکاری های فی مابین دانشگاه و صنعت، نشست مشترکی بین اعضای هیات علمی دانشکده علوم دامی و جناب آقای مهندس ساداتی، مدیر عامل شرکت اریکو، شرکت فعال در تولید قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولید کننده خوراک دام و طیور، در دفتر ریاست دانشکده علوم دامی برگزار شد. در این جلسه آقای […]

جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت اریکو

طرح کسب و کار پرورش مرغ گوشتی

در ادامه حمایت های دانشکده علوم دامی از فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان، سالن پرورش جوجه گوشتی در اختیار آقای محمد خدری، یکی از دانشجویان کارشناسی علوم دامی، قرار گرفت. قابل ذکر است که سالن پرورش جوجه گوشتی دانشکده علوم دامی دارای ظرفیت ۱۵۰۰ قطعه جوجه گوشتی می باشد.  

طرح کسب و کار پرورش مرغ گوشتی